Header

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring Helmetsfashionshop

Dit is de privacyverklaring van Helmetsfashionshop. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Helmetsfashionshop.

Korte privacyverklaring

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De gegevens worden verzameld voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken. Wij delen de gegevens alleen met derde partijen waar wij privacyvriendelijke afspraken mee hebben gemaakt. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

 • Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):
 • Uw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben, of waar u partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig voor ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens: Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) 
Bewaartermijn: Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Soort gegevens: Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens
Bewaartermijn:7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Soort gegevens: Gegevens in de (leden)administratie
Bewaartermijn: Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Soort gegevens: Correspondentie
Bewaartermijn: Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Soort gegevens: Cookie ID´s
Bewaartermijn: Zie hier onder het kopje “cookieverklaring”

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten "beperken";
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?" Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

 

Cookieverklaring van Helmetsfashionshop

Wij gebruiken cookies en andere technologieën en informatie die wij op jouw computer, tablet, smartphone, smartwatch of een ander apparaat plaatsen waarmee je onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om met jouw browser te communiceren zodat de browser jouw apparaat herkent. Als we het hierna over “cookies” hebben bedoelen we daarmee ook eventuele andere technieken waarmee we informatie plaatsen of uitlezen.

Welke soorten cookies plaatsen wij?

Wij plaatsen de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om op een normale manier gebruik te kunnen maken van onze website, zoals cookies om in te loggen op jouw account, om producten die je aan de winkelwagen toevoegt te onthouden, taalvoorkeuren te onthouden en eventueel op een webpagina ingevoerde gegevens te onthouden als je naar een andere pagina navigeert.
 • Google Analytical cookies. Dit zijn cookies van Google die bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te optimaliseren. We hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, laten Google niet het volledige IPadres gebruiken en delen geen gegevens met Google. We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
 • Social media plug-in cookies. Dit zijn cookies die het voor jou mogelijk maken om onderdelen van onze website op social media te delen. De privacyvoorwaarden van de social media sites kan je (ook) op die websites zelf inzien.
 • Third Party Analytical cookies. Dit zijn cookies van derde partijen waarmee wij bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze cookies gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te optimaliseren. We hebben met de derde partijen verwerkersovereenkomsten gesloten en delen geen gegevens met hen voor hun eigen doeleinden.

Hieronder ziet u een overzicht van de cookies die we plaatsen, door wie ze worden geplaatst, waarvoor ze worden gebruikt, of de gegevens met derden worden gedeeld en of we voor het plaatsen toestemming vragen:

Functionele cookies:

Cookies: CFID, CFTOKEN, JSESSIONID Wordt geplaatst door: www.helmetsfashionshop.nl

Wordt gebruikt voor: Het bijhouden van de browsersessie

Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden. 

Vragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel dus hiervoor hoeven we geen toestemming te vragen. _______________________________

Google Analytics cookies:

Cookie: zoals omschreven op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Wordt geplaatst door: Google, Inc. Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken

Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Google, Inc. maar Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Vragen jullie toestemming? Nee, we hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld dus hoeven geen toestemming te vragen.

_______________________________

Third Party Analytical cookies:

Cookie: zoals omschreven op https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

Wordt geplaatst door: Hotjar Ltd. Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken

Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden opgeslagen door Hotjar Ltd maar mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Vragen jullie toestemming? Nee, we hebben privacyvriendelijke afspraken gemaakt met Hotjar Ltd dus we hoeven geen toestemming te vragen.

Cookie: zoals omschreven op https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/ Wordt geplaatst door: VWO Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken ten behoeve van het verbeteren van de conversie

Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden opgeslagen door VWO maar zij mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Vragen jullie toestemming? Nee, VWO heeft aanpassingen gedaan om privacyvriendelijk te zijn, dus we hoeven geen toestemming te vragen.

Kan je cookies ook uitzetten?

Ja. Je kan jouw internetbrowser instellen zodat (bepaalde) cookies niet worden geplaatst. De manier waarop je dit moet doen verschilt per browser. Het kan echter zijn dat je bepaalde functionaliteiten van onze website dan niet (goed) kunt gebruiken. Je kan ook je cookies wissen. Als je dat doet wordt ook de “no-follow” cookie gewist, als je onze website opnieuw bezoekt dan zullen wij opnieuw moeten vragen of je toestemming geeft en als je die niet geeft, de no-follow cookie opnieuw moeten plaatsen. Via http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren kan je de tracking cookies van een groot aantal advertentienetwerken uitzetten.

 

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met: Helmetsfashionshop

Randweg-Zuid 25 6021
PT Budel Nederland
Tel: +31 (0)495-499675
E: info@helmetsfashionshop.com
Helmetsfashionshop is een handelsnaam van Brankaert Holding B.V. (KVK 17163619). 

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 16-08-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.